Platba a doručení

VELKOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍCI

a) Platba v hotovosti nebo dobírkou, u platby v hotovosti při osobním odběru je možno platit následujícími platebními kartami: Maestro, Master Card, Master Card Electronic, Visa, Visa Electron, JCB, Diner Club International.
b) K ceně zásilky se připočítává dopravné dle platných tarifů kurýrních služeb Zásilkovny za cenu 69 Kč s DPH (57 Kč bez DPH).
c) Platba na dobírku je za 29 Kč (24 Kč bez DPH), platba kartou online je zdarma.

MALOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍCI

a) Platba je možná formou dobírky, platební kartou online nebo při osobním odběru v expedičním skladu. Při osobním odběru akceptujeme hotovostní platby a platební karty: Maestro, Master Card, Master Card Electronic, Visa, Visa Electron, JCB, Diner Club International.
b) Dopravu zajišťuje Zásilkovna za cenu 69 Kč s DPH (57 Kč bez DPH).
c) Platba na dobírku je za 29 Kč (24 Kč bez DPH), platba kartou online je zdarma.

Гречаний чай Izumi складається з молодих насінь чорної татарської гречихи, які збираються на високогір’ї виключно вручну, далі пресуеться у гранули для збереження всіх корисних властивостей продукту.

Так, можна, чай складається тільки з натуральних інгредієнтів, абсолютно нешкідливий і не має протипоказань.

Додавання в раціон гречаного чаю буде позитивно впливатиме на плід, так як містить масу корисних мікроелементів та вітамінів, не містить цукру, кофеїну.

Гречаний чай Izumi складається з молодих насінь чорної татарської гречихи, які збираються на високогір’ї виключно вручну, далі пресуеться у гранули для збереження всіх корисних властивостей продукту.

Продукт складається з натуральних інгредієнтів і абсолютно нешкідливий, можна пити необмежену кількість разів в день.

Doprava a platba

VELKOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍCI

a) Platba v hotovosti nebo dobírkou, u platby v hotovosti při osobním odběru je možno platit následujícími platebními kartami: Maestro, Master Card, Master Card Electronic, Visa, Visa Electron, JCB, Diner Club International.
b) K ceně zásilky se připočítává dopravné dle platných tarifů kurýrních služeb Zásilkovny za cenu 69 Kč s DPH (57 Kč bez DPH).
c) Platba na dobírku je za 29 Kč (24 Kč bez DPH), platba kartou online je zdarma.

MALOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍCI

a) Platba je možná formou dobírky, platební kartou online nebo při osobním odběru v expedičním skladu. Při osobním odběru akceptujeme hotovostní platby a platební karty: Maestro, Master Card, Master Card Electronic, Visa, Visa Electron, JCB, Diner Club International.
b) Dopravu zajišťuje Zásilkovna za cenu 69 Kč s DPH (57 Kč bez DPH).
c) Platba na dobírku je za 29 Kč (24 Kč bez DPH), platba kartou online je zdarma.

Reklamace

Reklamace přijímá  pan Nazar Klochko (tel.: 607 564 689, e-mail: [email protected]). O každé reklamaci je třeba provést záznam prostřednictvím zápisu do předtištěného formuláře reklamačního protokolu, jehož vzor Vám na požádání zašleme e-mailem, poštou, nebo bude přiložen k zásilce Vámi objednaného zboží.

V případě oprávněné reklamace neseme veškeré náklady na dopravu reklamovaného zboží. K tomu je však nutné zaslat také originál daňového dokladu o úhradě přepravného. Abychom mohli úhradu přepravného zajistit, je nezbytné do reklamačního protokolu uvést číslo účtu, na který Vám má být částka poukázána. Zboží, které reklamujete, prosím nezasílejte na dobírku. Reklamace takto zaslané nebudou přijaty.

K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklad osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, případně potvrzený záruční list.Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo v delší lhůtě, na které se prodávající a kupující mohou dohodnout.

KUPUJÍCÍ MÁ NÁROK NA TYTO FORMY ODSTRANĚNÍ VAD:

  1. a) dodání bezvadného zboží za zboží vadné
  2. b) dodání chybějícího množství zboží
  3. c) odstranění vad opravou
  4. d) přiměřená sleva z kupní ceny
  5. e) odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou

 

PODMÍNKY REKLAMACE:

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout po převzetí zboží od prodávajícího. Pokud je zboží předáváno zasilatelskou službou, je kupující povinen ihned prohlédnout zásilku při jejím převzetí.

POSTUP PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ:

Zasilatelské službě (řidiči) kupující podepíše převzetí zásilky a doklady si ponechá u sebe. Řidič je povinen počkat po dobu nezbytně nutnou (max. 10 min.). Kupující otevře balík a provede běžnou vizuální kontrolu. V případě, že je vše v pořádku, vrátí kupující zasilatelské službě (řidiči) doklady a ten může odjet. V případě, že zboží není v pořádku, je nutné udělat písemný zápis o poškození zboží. Tento písemný zápis musí být podepsaný kupujícím a osobou zastupující zasilatele (řidič). V případě, že by vznikl jakýkoliv problém s řidičem (neochota, nepříjemné jednání) včetně poškozeného zboží nebo poškození balíku, informujte o tom neprodleně pana Klochko (tel.: 607 564 689), aby mohla být sjednána náprava. Je také nutné udělat písemný zápis o vzniklém problému přímo u řidiče. Bez písemného zápisu na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel. Pokud zboží není ihned překontrolováno zákazníkem na místě, poznačí se přepravci poznámka „přebráno s výhradou“.Pokud má zboží vadu již při převzetí, je kupující povinen do 3 pracovních dnů poškozené zboží vrátit s písemným vyrozuměním (reklamační protokol). Písemné vyrozumění o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě, ze kterého bylo zboží dodáno. Kupující písemně vyrozumí do 3 pracovních dnů prodávajícího i při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (faktura, dodací nebo přepravní list) a skutečně dodaném zbožím. Vady, které existovaly v době převzetí zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, co byly zjištěny.

NÁLEŽITOSTI REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU:

V tomto písemném vyrozumění musí být uveden název, sídlo a IČO kupujícího a dále číslo balíku, číslo faktury, (popř. její kopie) kód a název zboží, množství a cena bez DPH. Dále je třeba uvést popis vady. K tomuto vyrozumění o vadě se prodávající vyjádří do 3 pracovních dnů.

Bez těchto náležitostí není možné reklamaci vyřídit.

Můžete si vyžádat reklamační protokol e-mailem.

Have no product in the cart!
0